top of page

Algemene Voorwaarden

 

 

 • Inschrijving: Door je in te schrijven voor de studiereis naar Libanon ga je akkoord met deze voorwaarden.

 • Betaling: Een niet-restitueerbare aanbetaling is vereist op het moment van inschrijving om uw plaats op de reis te verzekeren. Het resterende saldo dient uiterlijk in januari 2024 betaald te zijn.

 • Annulering en restitutie: Wij boeken de vluchten, hotels/AirBnB's en programma's van tevoren en er wordt geen restitutie verleend.

 • Om de reis door te laten gaan hebben we minimaal 10 personen nodig. Bij minder dan 10 personen wordt de volledige aanbetaling van 1000,- euro aan elke deelnemer terugbetaald.

 • Wijzigingen en vervangingen: De organisatoren behouden zich het recht voor om indien nodig wijzigingen aan te brengen in de reisroute, accommodaties of andere aspecten van de reis. In het geval dat een wijziging moet worden aangebracht, zullen de organisatoren redelijke inspanningen leveren om een ​​alternatief van gelijke of grotere waarde te vervangen.

 • Verzekering: Het is verplicht voor alle deelnemers om een ​​geldige reisverzekering te hebben die medische kosten, medische noodevacuatie en repatriëring van stoffelijke resten dekt. Het bewijs van verzekering moet uiterlijk 30 dagen voor de vertrekdatum aan de organisator worden overhandigd.

 • Gezondheid en veiligheid: Deelnemers zijn ervoor verantwoordelijk dat ze in goede gezondheid verkeren en kunnen deelnemen aan de reisactiviteiten. De organisatoren behouden zich het recht voor om deelnemers van de reis uit te sluiten als deze een gezondheids- of veiligheidsrisico vormen voor zichzelf of anderen.

 • Gedrag: Van deelnemers wordt verwacht dat zij zich te allen tijde op een verantwoordelijke en respectvolle manier gedragen. De organisatoren behouden zich het recht voor om deelnemers van de reis te verwijderen als ze zich storend of ongepast gedragen.

 • Aansprakelijkheid: De organisatoren en hun gelieerde ondernemingen zijn niet aansprakelijk voor enig letsel, verlies of schade aan personen of eigendommen die tijdens de reis kunnen optreden. Deelnemers worden sterk aangemoedigd om een ​​aanvullende verzekering af te sluiten om mogelijke risico's af te dekken.

 • Geschillen: Alle geschillen die voortvloeien uit deze algemene voorwaarden zullen worden opgelost door middel van bindende arbitrage in overeenstemming met de regels van de American Arbitration Association.

 • Door je in te schrijven voor de studiereis naar Libanon, verklaar je kennis te hebben genomen van en akkoord te gaan met deze voorwaarden.

bottom of page